Point de contact Corona : Florence Zenner : 061/224976 (de préférence le mardi) ou info@museedesceltes.be
HomeDe Kelten> Wilt u meer weten?

Onze publicaties

Twee rapporten

Archéo-Situla

dit rapport met een wetenschappelijk karakter werd uitgegeven in samenwerking met het Centre d’Études et de Documentation Archéologiques (Cedarc) van Treignes (jaarlijkse verschijning). Het omvat verslagen van opgravingen, hoogtepunten, thematische notities, enz. die voornamelijk handelen over de Ardennen en de provincie Luxemburg (voor het gedeelte Centre de recherches Archéologiques en Ardenne – CRAA) en over het gebied tussen Samber en Maas (voor het gedeelte Cedarc);

Arduinna

Om regelmatiger in contact te blijven met zijn leden publiceert het CRAA tegelijk een trimestrieel informatieblad, Arduinna, dat informatie bevat over het CRAA / Museum van de Kelten, de activiteiten en de onderzoeken, kleine studies over onderwerpen die te maken hebben met de collecties van het museum en ook allerhande weetjes over de Belgische archeologie.

Monografieën

Le monde des celtes

dit pedagogische werk vertrekt van de bronnen waarover we beschikken (archeologische vondsten en teksten) om een synthese te maken van de huidige kennis over verschillende aspecten van het dagelijks leven van de Kelten. In tegenstelling tot heel wat werken over de Kelten, zijn de collecties van de Belgische musea (die meewerkten aan de uitgave) en sites hier wel goed vertegenwoordigd.
Deze gezamenlijke uitgave van het Museum van de Kelten en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Brussel) kwam er ter gelegenheid van de officiële introductie van de Kelten in de schoolprogramma’s (september 2001). Het is echt een kwaliteitsvolle tool voor leerkrachten. Er bestaat ook een versie in het Nederlands.

Teksten van V. Hurt & V. Montens.

Saveurs Gauloises. Boire et manger en Gaule

catalogus van de gelijknamige tijdelijke tentoonstelling. Op enkele pagina’s worden verschillende thema’s over voeding bij de Galliërs samengevat: landbouw, vaatwerk, opslag- en bewaarmethodes, koken, maar ook en vooral wat ze precies aten en dronken. Met de steun van het Commissariaat-Generaal voor Toerisme.

Teksten van F. Zenner.

Les Celtes en Luxembourg, les noms qu’ils ont laissés
  • (réalisé par Jean Degavre)

Les Celtes en Luxembourg, les noms qu’ils ont laissés (door Jean Degavre) werd gepubliceerd door het Museum van de Kelten in samenwerking met de Fédération des Archéologues de Wallonie. Deze publicatie werd mogelijk gemaakt dankzij de prix Godefroid die in 1999 toegewezen werd aan het Museum van de Kelten.

La nécropole de La Tène ancienne à Léglise-Gohimont en Ardenne belge
  • (gezamenlijke uitgave van het Cedarc en het CRAA)

Deze site omvat niet enkel opmerkelijke voorwerpen, maar gaat verder dan de begrafenispraktijken en geeft ons zelfs een idee van de sociale organisatie van die tijd. Teksten van de archeologen A. Cahen-Delhaye en V. Hurt.

Deze publicaties kunnen geraadpleegd worden in de bibliotheek en/of gekocht worden in de winkel van het Museum van de Kelten.

Documentatiepistes

De Wereld van de Kelten, 2002 (52p.)
  • V. HURT en V. MONTENS

Gezamenlijke uitgave van het Museum van de Kelten en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Bérismenil, Châtelet,.., Archaeologicum Belgii Speculum, XIV, 1988.

Andere werken zijn beschikbaar in het Frans. Zie de Franse pagina van de website.