Point de contact Corona : Florence Zenner : 061/224976 (de préférence le mardi) ou info@museedesceltes.be
HomeHet museum> Collecties

De Keltische collecties van het Museum van de Kelten omvatten honderden authentieke stukken die voornamelijk dateren uit de vijfde tot tweede eeuw voor onze tijd.

Het gaat om vaatwerk, juwelen, gereedschap, wapens, kledingaccessoires, stukken tuig voor paarden en karren met twee wielen. Al deze stukken getuigen van het vakmanschap en het dagelijks leven van de Ardense Kelten. Meer dan 300 van deze stukken worden tentoongesteld.
De 11 stukken uit de kartombe van La Tombelle III op de site van Warmifontaine (in de buurt van Neufchâteau) werden geklasseerd als “Trésor de la Communauté française”.

Ze dateren uit de tweede helft van de vijfde eeuw voor onze tijdrekening.

Het grootste deel van onze archeologische collecties is afkomstig van ontdekkingen tijdens opgravingen van “tumuli”, d.w.z. grafheuvels die een of meerdere graven bedekken.

De eerste opzoekingen in Ardense Keltische tumuli gaan terug tot het einde van de negentiende eeuw en deze werden sporadisch verdergezet tot in de jaren 1960. In die tijd organiseerde de Service National des Fouilles (vandaag de Openbare Dienst van Wallonië) een groot onderzoeksprogramma met de hulp van lokale archeologische kringen. Vanaf 1995 nam de vzw “Centre de Recherches Archéologiques en Ardenne” (CRAA) de leiding over voor de Ardense regio.
Let wel, vandaag is het voornamelijk de Openbare Dienst van Wallonië die zich bezighoudt met de opgravingen van tumuli. Enkel de grafheuvels die dreigen te verdwijnen door werken worden doorzocht. Zijn ze niet in gevaar, dan bestaat de huidige optiek erin deze getuigen van ons verleden intact te bewaren voor de toekomstige generaties.

Zo werden al ongeveer 200 Keltische graven doorzocht en voor de regio Neufchâteau-Bertrix-Libramont gaat het om een 160-tal graven.
Wilt u een deel van onze collecties online bekijken, klik dan op hier.
De tentoonstelling wordt aangevuld met enkele reconstructies. Tot de indrukwekkendste reconstructies behoren een carnyx (windinstrument) en een kar op ware grootte.

Zie Onze collecties

De “Kelterijen”

Illustraties en verschillende voorwerpen halen de misvattingen en clichés die onze visie op de Kelten en de Galliërs blijven beïnvloeden volledig onderuit. Zie “De Kelten “leiden” nog altijd onder stereotypen”

Een van de meesterwerken van deze collectie is een gipsen standbeeld van Ambiorix, de laatste voorbereiding op het bronzen standbeeld dat op de Grote Markt van Tongeren staat.

Andere tijdperken

Een etalage in het museum stelt enkele voorwerpen tentoon die verwijzen naar de periodes voor en na de vestiging van de Kelten in de Ardennen (prehistorie, oudheid en middeleeuwen).