Point de contact Corona : Florence Zenner : 061/224976 (de préférence le mardi) ou info@museedesceltes.be
HomeHet museum> Wie zijn wij?

Het museum

Dankzij de collecties is het Museum van de Kelten uniek in België. Het bevindt zich in het hartje van de provincie Luxemburg, in een regio met heel wat velden met Keltische grafheuvels.

Het museum opende zijn deuren in Libramont in juni 1998 en het omvat het resultaat van meer dan dertig jaar opgravingen op Keltische sites in de Ardennen.

Het CRAA – Centre de Recherches Archéologiques en Ardenne (Centrum voor Archeologisch Onderzoek in de Ardennen)

Het Centre de Recherches Archéologiques en Ardenne (CRAA) richtte het Museum van de Kelten op en beheert het ook.

Het CRAA werd opgericht in 1985 en werd erkend als vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De doelstelling van de vereniging is het archeologisch erfgoed van de Belgische Ardennen in de kijker zetten.
In dat opzicht ontwikkelt het Centrum zijn activiteiten rond drie polen:

  • het wetenschappelijk onderzoek,
  • informatie naar het publiek toe,
  • de bescherming van het erfgoed.

Het CRAA behandelt alle periodes, van de prehistorie tot de middeleeuwen, maar de grootste belangstelling gaat uit naar de Keltische periode. Het CRAA is vooral bekend om de vele opgravingen in de Ardense Keltische grafheuvels. Deze specialisatie en de zorg om het opgegraven archeologische materiaal te beschermen en het ter beschikking te stellen van het publiek hebben het CRAA ertoe aangezet om in juni 1998 een museum rond de Kelten te openen.

Het Centrum en het museum zijn dus nauw met elkaar verbonden.

Visies, deontologie en missies

Aan de hand van onze activiteiten willen wij de identiteit van de Kelten transparanter maken (wie zijn ze, waar en wanneer hebben ze geleefd en uit welke verschillende volkeren bestonden ze, …) en ook het erfgoed dat ze ons hebben nagelaten.

Onthaalvisie

Het museum is heel toegankelijk voor scholen en gezinnen en ook voor iedereen die graag wat meer wil weten over de Kelten en over de ontdekkingen die gedaan werden in de Ardennen.

Deontologie

Om de Kelten te bestuderen maken wij gebruik van de methodes van de historische wetenschappen en de archeologie. Deze laatste discipline is per definitie gebaseerd op het bestuderen van materiële overblijfselen. De interpretatie ervan omvat nog heel wat schaduwzones, vooral binnen de minder tastbare domeinen, zoals de mentaliteit, de geloofsovertuigingen en de waarden.
Wij wijzen liever op de beperkingen van onze kennis, dan te gaan extrapoleren op een ontoereikende basis.

Bovendien werd het beeld van “onze voorouders, de Galliërs” sinds de negentiende eeuw vaak gebruikt voor politieke en nationalistische doeleinden en wij vinden een dergelijk ideologisch gebruik irrelevant.

Missies

Als museum dat officieel erkend werd door de Federatie Wallonië-Brussel zijn dit onze missies: de aankoop van collecties, het bewaren en beschermen van deze collecties, wetenschappelijk onderzoek en verspreiding van de informatie.
Deze sluiten dus aan bij de missies van de vzw.

Het Team

Véronique Hurt

Wetenschappelijk onderzoek

Robert

Animatie
Logistieke voorbereiding

Florence

Strategisch en dagelijks beheer / Conservator AI
Promotie
Preventie – Veiligheid

Catherine

Boekhouding, administratief beheer
Winkel
Reservaties groepen

Julie

Pedagogisch beheer – Gids
Bibliotheek
Organisatie van evenementen

Damien

Ondersteuning informatica en nieuwe technologieën
Multimedia

Anne-Sophie

Ondersteuning van de conservator
Pedagogische ondersteuning – Gids – Animatie

Onze erkenningen en steun

De werking van het CRAA en het Museum wordt deels gegarandeerd door de inkomsten die gegenereerd worden door de activiteiten.

Op financieel vlak komt het gemeentebestuur van Libramont-Chevigny ruimschoots tussen. Het draagt zijn erfgoed immers in het hart. Zo stelt het gemeentebestuur het gebouw waarin het CRAA en het Museum van de Kelten zijn ondergebracht gratis ter beschikking en het staat ook in voor de inherente kosten. Bovendien heeft het gemeentebestuur de kosten (voor 60% gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, vandaag de Federatie Wallonië-Brussel) op zich genomen voor de inrichting van het Museum en nog meer. Bovendien draagt het ook bij in de salarissen en sociale bijdragen van de werknemers.

Dit partnerschap CRAA / Museum van de Kelten – Gemeente Libramont-Chevigny verleent het museum een paracommunautaire status.

In 2005 werd het museum erkend als Toeristische Vereniging door het Commissariaat-Generaal voor Toerisme waardoor subsidies voor toeristische propaganda toegekend kunnen worden. Naar aanleiding van een nieuw decreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten (gepubliceerd op 1 maart 2007) diende het museum zijn aanvraag in en in 2011 kreeg het de erkenning van Toeristische Attractie van het Commissariaat-Generaal voor Toerisme. Dankzij deze erkenning kunnen onder andere subsidies toegekend worden voor de toeristische voorzieningen.

Erkenning “Toeristische attractie” – categorie 2 zonnen.

Ook de Provincie Luxemburg draagt financieel bij met subsidies voor musea, onder andere voor wetenschappelijk onderzoek, pedagogische animatie, tentoonstellingen en het dagelijks beheer.

Het Museum van de Kelten wordt sinds 2008 erkend door de Federatie Wallonië-Brussel. Deze erkenning als museum, die regelmatig vernieuwd moet worden, geeft recht op een aanzienlijke subsidie, maar impliceert ook dat voldaan moet worden aan heel wat criteria.

Erkenning “Museum” – categorie C.

De opgravingen die georganiseerd worden door het CRAA kregen subsidies van de Afdeling Archeologie van de Openbare Dienst van Wallonië.

Ten slotte profiteert het Museum van de Kelten van werkgelegenheidssteun (APE en Maribel).

Het Museum van de Kelten kreeg onlangs een aantal labels die getuigen van het engagement ten opzichte van verschillende doelstellingen:

Het label “Wallonie Destination Qualité” zet het museum aan om zijn diensten, onthaal en de klantentevredenheid voortdurend te verbeteren. Er zal ook een inspanning geleverd worden met betrekking de toegankelijkheid van het museum voor oudere mensen.

Dankzij het label “Bienvenue Vélo” sluit het museum aan bij een tegelijk lokaal (het initiatief wordt sterk gesteund door het Maison du Tourisme du pays de Saint-Hubert) en globaal (Wallonië engageert zich op middellange termijn om zijn grondgebied aantrekkelijk te maken voor wielertoerisme) netwerk.