Point de contact Corona : Florence Zenner : 061/224976 (de préférence le mardi) ou info@museedesceltes.be
HomeDe Kelten> Wie zijn de Kelten?

“Wie zijn de Kelten?”

Op deze vraag geeft het Museum van de Kelten een antwoord.

Hier ziet u enkele voorbeelden. Wilt u meer weten? Afspraak in het Museum van de Kelten!

Wat definieert de Kelten in de eerste plaats?

Wat ze gemeenschappelijk hebben, namelijk één taal, één kunst en gelijkaardige geloofsovertuigingen en gewoonten.

Net zoals hun tijdgenoten, de Grieken, de Germanen en de Romeinen, behoren de Kelten tot de familie van de Indo-Europese volkeren.

Wanneer leefden de Kelten?

Het precieze moment waarop ze op het toneel van de geschiedenis leidt nog steeds tot controverse tussen specialisten!

Bepaalde historici/archeologen situeren de Kelten al in het derde millennium voor onze tijdrekening, in het neolithicum; andere plaatsen ze op het einde van het tweede millennium voor onze tijdrekening, aan het einde van de bronstijd.

Eén ding is zeker, ze zijn het er allemaal over eens dat de Kelten leefden tijdens de ijzertijd: van de achtste tot de eerste eeuw voor onze tijdrekening.

In de Belgische Ardennen vinden we sporen van hun aanwezigheid terug vanaf de vijfde tot de tweede eeuw voor onze tijdrekening.

 

De Kelten behoren tot de periode van de protohistorie, een periode tussen de prehistorie en de geschiedenis waarin de volkeren zonder schrift naast volkeren leefden die wel al een schrift kenden. Bij de Kelten werd de kennis mondeling overgedragen. Ze hebben ons enkele inscripties nagelaten (waarbij ze gebruik maakten van een ontleend alfabet), maar daaruit komen we nauwelijks iets te weten over hun samenleving. De Grieken en de Romeinen hebben echter wel teksten geschreven over de Kelten.

 

Het einde van de Keltische periode wordt gekenmerkt door hun assimilatie in de Romeinse beschaving.

Waar leefden de Kelten?

De precieze geografische oorsprong van de Kelten is niet gekend.

De archeologische overblijfselen leren ons dat ze in het eerste millennium voor onze tijdrekening al een groot deel van Europa bezetten.
Deze verspreiding is echter progressief gebeurd, en op verschillende momenten naargelang de regio’s.

Drie types van sites uit die tijd getuigen en bevestigen hun aanwezigheid in de Belgische Ardennen:

  • de necropolen,
  • de woningen,
  • de burchten.